Yeşilkart Hak Sahipleri Faturalama İşlemleri

28 Aralık, 2010

Yeşilkart hastalarının faturalanma usul ve esaslarının 01.01.2011 tarihinde değişeceğine ilişkin duyuru 27.12.2010 itibari ile Sağlık Bakanlığı tarafından Yeşil Kartlı Hastaların Ayaktan Tedavi Giderleri Hakkında Duyuru başlığı altında yayınlanmıştır.

01.01.2011 tarihi itibari ile Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin “Ayaktan Tedavilerde Ödeme” başlıklı 4.2.1 inci maddesinde belirtilen esaslar ve anılan Tebliğ eki EK-10/A, EK-10/B ve EK-10/C sayılı listelerde belirtilen birim fiyatlar dikkate alınarak, ayaktan tedavide başvuru başına ödeme yöntemine göre yürütülecek olup sadece üniversitelerin tıp fakültesi hastanelerinde, sağlık hizmetlerinin hizmet başına ödeme yöntemi ile faturalandırılması yönündeki mevcut uygulama ise aynı şekilde devam edilecektir.

Konu ile ilgili ek’ler aşağıda belirtilmiş olup Sağlık Bakanlığı resmi web sitesinden de incelenebilinir.

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-11578/yesil-kartli-hastalarin-ayaktan-tedavi-giderleri-hakkin-.html

EK-1

EK-2

Yorum yazın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.