XML

Web Evrimi

Web, kullanıcıların uygulamalarla iletişim kurma şekillerinde bir devrim yaratırken; XML de uygulamaların diğer uygulamalarla nasıl iletişim kurduğu yönünde, daha da geniş bir bakışla açıklanacak olursa; verinin kolaylıkla uyarlanabildiği veya dönüştürüldüğü evrensel bir veri biçimi sağlayarak bilgisayarların diğer bilgisayarlarla nasıl iletişim kurduğu yönünde bir devrim yaratıyor.

SOAP ve UDDI’yi kapsayan XML tabanlı standartlar, XML Web servisleri olarak bilinen uygulamalar arası iletişime yönelik açık bir metodolojiyi içermektedir.

Evrensel Bir Dil

XML Web servisleri işletim sistemi veya programlama dili ne olursa olsun uygulamaların internet üzerinden iletişim kurabilmesini sağlamaktadır. XML Web servisleri her türlü platformda uygulanabilir ve W3C gibi kamu standartları organizasyonları aracılığıyla tanımlanabilir. XML Web servisleri ile birlikte uygulamalar, verileri sadece paylaşmakla kalmaz, uygulamaların becerilerinden faydalanılmasını da mümkün hale getirir. XML aracılığı ile bilgiyi paylaşmak, bir yandan uygulamaların birbirinden bağımsız olabilmesini sağlarken diğer yandan belli bir görev yürüten birlikte çalışma grubuna tam anlamıyla bağımlı olmadan aynı anda bağlantı kurabilmesini sağlamaktadır.

Uygulamalar Arasındaki Bağlantılar

Basit bir örneği ele alalım. Bir envanter sistemini alır, ama bunu hiç bir yere bağlamazsanız, bu sistem çok değer ifade etmez. Envanterleri takip edebilirsiniz ama bu da bir sürü iş anlamına gelir, ayrıca bu sistemin tek başına yapabilecekleri sınırlıdır. Sattığınız her bir ürünün bilgilerinin sadece envanter sistemine değil aynı zamanda muhasebe sistemine ve müşteri hesap kayıtlarına da işlenmesi gerekmektedir ve böylece bir dahaki siparişinizde söz konusu mal için daha fazla siparişte bulunmanız gerektiğini hatırlamanız gerekebilir. Kullandığınız sistemin maliyet – fayda oranları da iç karartıcıdır, çünkü sistemden elde ettiğiniz karla, sistemi kullanmak için harcadığınız para hemen hemen aynıdır. Eğer bu sistemi muhasebe sistemine bağlarsanız durum ilgi çekici bir hal alır, artık ne zaman bir şey alıp satsanız envanter ve cari akış sisteminize girdiğiniz tüm bilgileri tek aşamada takip edilebilirsiniz. Envanter yönetim sisteminizi, veri ambarı yönetimi sisteminize, sipariş sisteminize, tedarikçiye sipariş verme sisteminize ve nakliye şirketinize bağlantılar atayarak çok verimli bir hale getirebilirsiniz. İlgili her bir sistemle tek tek uğraşmak yerine her bir hesap işlemiyle sadece bir kere ilgilenerek işlerinizi oldukça iyi bir şekilde yönetebilirsiniz. İş yükü ne kadar az olursa hata payı da o kadar az olacaktır.

Yukarıda adı geçen bağlantılar XML Web servisleri kullanılarak kolaylıkla oluşturulabilmektedir. XML Web servisleri, uygulamanın kullandığı işletim sistemi veya arka uç yazılım ne olursa olsun uygulamaların internet üzerinden iletişim kurabilmesini sağlar.

Web Sitesi ve XML Web Servisleri

Web siteleri kullanıcıya bilgi sunma amacını taşımaktadırlar. Bunlar, kullanıcılarla iletişim kurmaya yönelik olan sunucuların iletişim araçlarıdır. Diğer yandan XML Web servisleri, uygulamaların diğer uygulamalarla etkileşime geçebildiği doğrudan bir araç sunmaktadır. Şirket içi sistemin yanı sıra uzaktan yönetilen sistemlerde barındırılan uygulamalar, XML ve SOAP mesajlarını kullanarak internet üzerinde iletişim kurabilirler.

Her yerden, her dilde

"XML web servisleri işletim sistemi veya programlama dili ne olursa olsun uygulamaların internet üzerinden iletişim kurabilmesini sağlamaktadır."