n Katman

n Katman

n Katmanlı mimaride, uygulama bazı parçalara bölünmüştür. Bu parçalar fiziksel ya da sanal olabilir. Her bir parça; kullanıcı arayüzü ya da veri erişimi gibi özel bir görev üstlenmiş durumdadır. Katmanların sayısı değişebilir. Bu yüzden terim olarak n Katman kullanılmıştır. Genelde uygulamalar 3 ana katman olarak yapılandırılırlar :

 • Uygulama Katmanı
 • İş Katmanı
 • Veri Katmanı

Tahmin edileceği gibi uygulama katmanı, yazılımınıdaki kullanıcı arabirimiyle ilişkilendirilen bir program parçasıdır. Verileri son kullanıcıyla buluşturmak bu katmanın ana amacıdır.

Çoğu durumda son kullanıcı tarafından girilen verinin, sonraki işlemler için doğrulanması ya da işlenmesi gerekmektedir. Bu görev iş ‘katmanı’nın görevidir.

Son olarak uygulama verisi depolanması ve tekrar ulaşılması için bir işlem görmektedir. Bu görevi ‘veri katmanı’ gerçekleştirir.

 • Kullanıcılar bazı verileri isterler.
 • ‘Veri katmanı’ veriyi getirerek ‘iş katmanı’ üzerinden ‘uygulama katmanı’na gönderir. Bazı durumlarda ‘veri katmanı’ veriyi doğrudan ‘uygulama katmanı’na gönderebilir.
 • ‘Uygulama katmanı’ veriyi göstermek üzere ‘iş katmanı’ndan alır.
 • Kullanıcı uygun işlemle veride düzenleme yapar.
 • ‘İş katmanı’ kullanıcı tarafından girilen veriyi doğrular.
 • Eğer veri doğrulandıysa, veri tabanına güncelleme için ‘veri katmanı’ işlemi gerçekleştirir.

n Katman Avantajları

İlk bakışta görevlerin ayrılmasının gereksiz olduğu değerlendirilebilir, fakat avantajları sıralarsak:

 • Uygulama parçalara ayrılarak izole edilmiş olduğundan; kullanıcı arayüzü, iş katmanı ve veri katmanı arasındaki bütünlük koparılarak risk azaltılmıştır.
 • Alt taraftaki veri katmanındaki veriye ulaşım yöntemi değiştirildiğinde uygulama katmanı bu değişiklikten etkilenmez.
 • Kullanıcı uygulaması SQL raporları içermez bu şekilde programın geri kalanından soyutlanmış olur.
 • Tablo ve sütun isimleri kullanıcı tarafındaki kod ile efektif bir şekilde ortadan kaldırılır.
 • Müşteri uygulaması verinin geleceği yeri tam olarak bilemez.
 • Kullanıcı tarafında kod yazarken kırılmalar ya da yeniden kodlamalara gerek kalmadan uygulamayı modifiye etmek ve genişletmek çok kolay bir hal alır.

Tam Güvenlik

"n Katmanlı mimari ile özellikle görev kritik uygulamaların ihtiyacı olan sistemin ve verilerin güvenliği tam olarak sağlanabilir."