.NET

Microsoft .Net

Microsoft .NET, yazılım uygulamalarının bir arada daha kolay çalışmasını sağlamak amacıyla interneti kullanır. Bu sayede, bir yandan kurum içinde ve kurumlar arasında daha kolay entegrasyon sağlanırken diğer yandan tüketicilerle daha iyi bağlantılar oluşturmak yönünde fırsatlar yaratılır. Microsoft .NET platformunun araçları ile firmalar, iş uygulamalarını geliştirerek ve koruyarak aynı zamanda da çalışanlarının her yerden ve her türlü akıllı cihazdan en önemli bilgilerle içi içe olmalarını sağlayarak zaman ve maliyet açısından gelişmeler kaydedebilmektedir.

Çözüm, şimdi...

"Microsoft .net ile çözümlerinizi çok daha hızlı bir şekilde uyarlayabilirsiniz."