Sağlık Hizmetlerinde Kalite

18 Temmuz, 2011

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhkim Yardımcısı Dr. Meruşe Mumyakmaz

Kalite konusunda çeşitli çalışmalar yapan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sayın Meruşe Mumyakmaz ile sağlık hizmetlerinde kalite konusunda görüştük.

Hasta haklarının daha etkin bir şekilde savunulması Sağlık Hizmetlerinde kalitenin sağlanması açısından çok önemlidir. Bu açıdan kaliteli sağlık hizmeti kurumlara neler kazandırmaktadır?

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, Sağlık Bakanlığı hastanelerimizde hasta hakları birimleri oluşturmuş durumda. Eğer bir hastanede kalite sistemi iyi kurulursa bu birimlere hastaların şikayet, memnuniyetsizlik vb olumsuz geri dönüşlerinde azalma olur. Bu durum doğal olarak hasta ile sağlık personelinin olumsuz anlamda karşı karşıya gelmesi olasılığını azaltır.

Ayrıca kalite sistemi ile hastanede birçok süreci net olarak tanımlayabildiğimiz için tedavi hizmetlerinin sağlanması daha rahat ve kolay gerçekleşir.

Bildiğiniz gibi Devlet hastaneleri için Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları 20’den fazla bölümden ve 1000’e yakın alt maddeden oluşmakta ve detaylı çalışma yapılmasını gerektirmektedir. Buradan hareketle kalite sistemi uygulanmalarının uzun vadeli yararları hakkında görüşleriniz nelerdir?

Sağlık Bakanlığı mevcut Kalite Hizmet Standartları’nı bu yıl revize etti, yeni ilaveler getirildi. Örneğin indikatörler sistemi denilen ölçme değerlendirme sistemi, Bakanlığın standartlarının biraz daha ayrıntılı incelenmesini ve uyumu zorunlu hale getirdi. Eskiden bazı istatistiki verilerin haricinde herkes ölçeklerini kendisi belirliyordu. Şimdi bu verilerin, ölçeklerinin formatları daha da netleştirildi. Alt başlık bazında baktığımızda sayıları daha da arttı. Sağlık Bakanlığı’nın Web sitesinde Performans sayfasından bu standartların detaylarına ulaşılabiliyor.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin sağlık hizmetlerinde kaliteyi sağlama amacıyla yürüttüğü çalışmalardan bahsedebilir misiniz?

Hastanemizde kalite süreçlerinin daha etkin olması için bu konularda eğitimler gerçekleştiriyoruz. Örneğin yeni başlayan çalışmalarımız ile ilgili eğitimler düzenliyoruz. Kendi içimizde de iç tetkik birimimiz mevcut. Kalite süreçlerimizi daha iyi yönetebilmek için bu ekibin sayısını arttırdık. Ayrıca Bakanlık tarafından da her klinikten birer kalite sorumlusu atandı. Hastanemizde birimler kendilerini tetkik ediyorlar ve bu da personelin motivasyonunu arttırıcı bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Hastane olarak en büyük eksikliklerimizden birisi fiziksel olarak binamızın eski olması. Yeni standartlara, hastanemizin fiziksel olarak uyumunda zorluk yaşıyoruz. Bu yüzden de binanın yenilenmesi projemiz gündemde. Bu konu Sağlık Bakanlığı’nın projesine de dahil edildi. Standartlara uyabilmemiz için her ne kadar uygulamada bir takım yenilikler getirilmiş olsa da fiziksel açıdan bazı zorunluluklar var. Şimdi daha ağırlıklı bu konunun üzerinde duruyoruz. Uygulamadaki yenilikleri yerine getiriyor olsak da asıl hedeflerimizden birisi yeni bir binaya sahip olmamız.

Şu anda hastanenizde doküman yönetim sistemi kullanımı bulunmadığını biliyoruz ancak kalite çalışmalarında doküman yönetim sistemi gibi sistemlerin kullanılması ile ilgili görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

Yazılımsal olarak bu konuya yönelik sistemler getirildiğinde kalite çalışmalarına adaptasyon tabii daha kolay olacaktır. Çünkü kalite dokümantasyon çalışmaları herkese ilave bir iş, angarya gibi geliyor. Bir de sağlık personeli daha çok uygulamaya yönelik çalışmaya alışkın. Bu nedenle zamanlarını bu tür dokümantasyon işleri ile değil hasta ile ilgili konularda çalışarak değerlendirmeyi tercih ediyor. Kullanıcı dostu yazılımların olması da bu açıdan çok önemli. Özellikle kalite biriminde çalışanlar açısından çok büyük avantaj sağlarlar.

Özellikle hastanelerde doküman yönetim sistemi yazılımı yatırımları nasıl değerlendirilmektedir?

Bu konuyu sistem kullanılmadan önce anlatabilmek oldukça zor aslında. Ancak başta maliyetler yüksek gibi görünse de başarılı sistemlerde yapılan doğru veri analizi ile hata oranları azaltılmakta ve insanlar performanslarını daha net bir şekilde görebilmektedir.

Yorum yazın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.