Sağlık Sektöründe İş Zekası

19 Eylül, 2011

Sağlık Sektöründe İş Zekası

Sağlık sektöründe stratejik kararlar, gelir artışı, maliyet kontrolü(verimlilik) ve kalite göz önünde bulundurularak alınmaktadır. Çoğumuz, kurumumuz söz konusu olduğunda, deneyimlerimizden ve benzer kurumların görüşlerinden yararlanırız.

Bununla birlikte, özellikle sağlık sektöründe benzer kurumların kullandığı yöntemler çoğu zaman kendi kurumumuz için uygulanabilir olamamaktadır. Bu yaklaşım genelde yetersiz bir performansla sonuçlanmaktadır. Çünkü farklı kurumların vizyonları, demografik özellikleri, tıbbi personeli de birbirinden farklıdır. Sağlık sektöründe her kurum kendine özgüdür ve bu nedenle başarı odaklı olmak için kuruma özgü yaklaşımlar tercih edilmelidir.

İş Zekası Kurumlara Hangi Yetkinlikleri Sağlamalıdır?

  • Hastanede gerçekleşen işlemlerin analizi
  • En iyi sonuçlar için işlemlerin karşılaştırılması
  • Durum odaklı tahminler ve kararlar oluşturmak
  • Geçmiş kararların değerlendirilmesi ile kurumdaki aksaklıkların tespiti ve düzeltilmesi.

Güçlü bir kurumun temelleri basit bir planla, yap, kontrol et ve harekete geç modeline bağlıdır. Sağlık sektörü neden farklı olmalı? Tüm bu aşamaların başarılı olarak tamamlanması için tam ve doğru veriler ve daha da önemlisi bilgi gereklidir. İş zekası çözümü, sadece analiz için gerekli detaylı verileri sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bilgi yönetimi yaparak Yönetici Paneli aracılığı ile performansın gözlemlenmesini sağlar.

Bilgi, başarı için anahtardır. Birçok büyük kurum, verileri sürekli olarak analiz etmekte ve kritik bilgilerin yönetimini sağlayarak gerekli uygulamaları gerçekleştirebilmektedir. İş zekasının temelinde, daha önce de bahsedildiği gibi, kurum tarafından toplanılan veriler yer almaktadır. Genelde, ne kadar veri varsa iş zekası çözümü o kadar kuvvetli olacaktır. Birbirinden ayrı işlemler (veri), hangi analizlerin gerçekleştirileceğine ve hangi yönetim panellerinin türetileceğine (bilgi) dair temelleri oluşturur.

Benzer şartlara sahip olan kurumları düşünelim. Milyarlarca veri parçasının özetini, kullanışlı ve karar almaya yardımcı bilgiye dönüştürebilen kurumlar başarılı, bunu başaramayan kurumlar ise başarısız olmaktadır.

İş zekası, tüm kurumlar için olmazsa olmaz bir unsurdur. Başarılı bir yönetim ekibinin, sağlık sektöründe yaşanabilecek sorunlar karşısında kurumunu yönetebilmesi için kesin ve güncel bilgiye sahip olması gerekmektedir. En basit örnekle; iş zekası çözümü hastaneye, hızlı bir şekilde değer kazandırmak için geliştirilirken, aynı zamanda gelecekte ortaya çıkabilecek bilgi gereksinimlerini de düşünerek, esnek bir şekilde tasarlanmalıdır.

Yorum yazın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.