Özellikler

PACS Sunucusu: Kuruma Özel İletişim ve Bağlantı

SarusPACS, herhangi bir görüntü kaynağına kusursuz olarak bağlanır. DICOM arayüzü ile; CT, MR veya dijital röntgenlerin bağlantısı gerçekleşir; video arayüzü ile endoskopi veya analog ultrason cihazlarının entegrasyonu gerçekleşir.

Bu kapsamda, SarusPACS İletişim Sunucusu, iletişim merkezi olarak hareket eder. Tüm PACS bağlantılarını sağlar, IT sisteminde, HBYS’de, RBS’de veya diğer doküman sistemlerinde bulunan rapor ve görüntülerin, tüm iş süreçlerinde baştan sona hızlı ve güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar.

SarusPACS, yerel ve uluslararası standartlara uyumlu olan tüm sistemler ile birlikte çalışır ve aynı zamanda IHE şartlarına uyumludur. Ayrıca SarusPACS İletişim Sunucusu kusursuz olarak ölçeklenebilir ve kurumun ihtiyaçlarına uygun versiyonlara sahiptir.

SarusPACS Arayüzleri: Bağımsız ve Esnek

SarusPACS Modality Gateway, görüntüleme cihazları ve PACS arasında bağlantı sağlar. SarusPACS sistemi, çeşitli görüntüleme ve video formatları için arayüz sunar ve tüm görüntü kaynaklarının (dijital veya analog) PACS sistemi ile bağlantı kurmasını sağlar. CT, MR, dijital röntgen, anjiyografi, nükleer tıp, EKG, video endoskopi ve diğer görüntüleme cihazlarından elde edilen tüm medikal görüntüleri SarusPACS ile arşivleyebilirsiniz.

Uluslar arası standartlara sahip olan SarusPACS, kurumda kullanılan tüm sistemlere entegre olabilir ve aynı zamanda SarusPACS, IHE standartları ile de tam uyumludur.

İşakış Yönetimi: Açık ve Şeffaf

SarusPACS sisteminin kurumlara başlıca faydaları, PACS çözümlerinin kullanıldığı birimlerin iş süreçlerinde destek ve basitlik yaratmaktır. Aynı zamanda esnek arayüzler ve modüller kurumları, ideal veri kalitesine ulaştırmaktadır.

Dijital Arşivleme: SarusPACS ile Esnek Arşiv Yapısı

Arşivleme Yapısı, bireysel ihtiyaçlara göre şekillendirilir. PACS çözümü kurulan kurumlar, tek veya birbirinden bağımsız birden fazla binaya sahip olmaları, yatak sayıları, kullanıcı sayıları gibi özelliklerinden bağımsız, SarusPACS tarafından görüntü ve video verisi etkin olarak arşivlenir.

Bu nedenle veri her zaman online olarak kaydedilir. Tüm tetkikler, yasal düzenlemelere uygun olarak güvenli bir şekilde arşivlenir. SarusPACS sistemlerinin kullandığı modern görüntü sıkıştırma teknikleri, depolama imkanının en iyi şekilde kullanılmasını sağlar.

Yeni nesil PACS çözümü

Teleradyoloji konusunda öncü.

Özellikler