Genel

Sağlık sistemlerinin etkinliğinin ile hizmet standardizasyonun sağlanabilmesi için önemli aktörlerden biri de güçlü ve yetkin bir PACS çözümünün varlığıdır. Radyolojik incelemelerin elektronik ortamda ve standart bir yapıda elde edilebilmesi, eş zamanlı olarak farklı görevleri üstlenen kullanıcılar tarafından tetkik sonuçlarının dijital ortamda alınabilmesi tedavi süreçlerinin hızlanmasını ve sağlık sisteminin etkinliğinin artmasını sağlar. Bu amaçla kurumların seçecekleri PACS çözümlerinin yetkinlikleri son derece önemlidir. Gerek tek bir kurum içinde kullanılsın, gerekse teleradyoloji uygulamalarında olduğu gibi birden fazla kurumda aynı anda kullanılsın, yüksek performans ile PACS hizmetinin sağlanabilmesi sağlık sistemlerinin önemli bir gereksinimidir.

Kamu Hastane Birlikleri’nin kurulması ile belirli bir coğrafyada farklı kapasitede hizmet veren tüm hastanelerin aynı PACS çözümünü kullanabilmesi ve gerektiğinde birbirlerinden veri alışverişi yapabilmeleri ile hizmet kalitesi ve standardizasyonu sağlanabilmelidir.

SarusPACS, tüm tıbbi süreçlerin gereklerini göz önünde bulundurarak entegre çözümler sunar. SarusPACS’ın en temel görevi, kurumların her bir süreci için, modern web teknolojilerini kullanarak bütünleşik bir platforma dayalı olan uygulamalar geliştirmektir. Bu platform, görüntü elde etme, görüntülerin ve raporların dağıtılması, görüntü konferansları ve görüntü arşivleme gibi birçok fonksiyonu gerçekleştirir.

Yeni nesil PACS çözümü

Dünyada 750’den fazla kurulum.

Genel