İşe Alım

ees’de İşe Alım Nasıl Gerçekleşir?

Uzun vadede başarı, doğru kişilerin işe alınmasına ve çalışan sürekliliğine dayanır. İşe alım sürecindeki amacımız, ees’nin başarısına katma değer sağlayacak kişilerin organizasyonumuza dahil edilmesidir.

Eleman seçme ve yerleştirmede ana ilkemiz; işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip, eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere açık, proaktif, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, takım çalışmasına yatkın, ees değerlerini benimseyip yaşatacak kişileri şirkete kazandırmaktır.

İşe alım sürecimiz aşamalı mülakatlardan oluşmaktadır. Adaylar ile İnsan Kaynakları Uzmanı ve pozisyonun ilgili yöneticilerinin katıldığı en az üç görüşme yapılır. İşe alım sürecimizde teknik bilgi birikimine ek olarak aradığımız diğer yetkinlikler; sorumluluk bilinci, yazılı ve sözlü iletişim, ekip çalışması, başarı azmi, stres yönetimi ve müşteri odaklılıktır. ees’ye başvuruda bulunan adaylara görüşme süreçlerinde kişilik envanterleri uygulanmaktadır. Liderlik, iletişim becerileri, analitik düşünce, değişime açıklık, uyum gibi kişilik özelliklerinin değerlendirildiği Thomas International Kişilik Envanteri, karar verme sürecinde önemli rol oynamaktadır. İşe alım sürecimizin son aşaması ise referans kontrolünden oluşmaktadır.

Referans kontrolleri ve mülakat süreçlerinde olumlu değerlendirilen adaylara İnsan Kaynakları Bölümü tarafından iş teklifi yapılır.

Yapılan görüşmeler sonucunda olumlu değerlendirilemeyen adayların başvuruları, ileride doğabilecek başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere Kariyer.net veritabanında saklanır.

ees’li olmak istiyorum

Demokratik ve şeffaf

"Etik değerlerin ön planda tutulduğu; demokratik, şeffaf, güven ve huzur veren bir çalışma ortamı sunabilen bir işveren olmanın gururunu yaşıyoruz."