İnsan Kaynakları Politikaları

Kariyer Planlaması

ees, çalışanlarının kariyer planlamasında alternatif fırsatlar sunar. Ees’de çalışan herkes kariyer patikasında yetkinliklerine göre yükselebilir.

Eğitim

ees, çalışanlarına eğitim ve gelişim desteği vererek, onların gerek kişisel gerekse de mesleki anlamda gelişimlerine katkı sağlamayı, işteki performanslarını ve motivasyonlarını arttırmayı, aralarındaki iletişimi güçlendirerek şirket verimliliğini maksimum düzeye çıkarmayı hedefler.
Bu doğrultuda şirket içi ve şirket dışı eğitim programları düzenlenmektedir.

Hedeflerle Yönetim ve Performans Değerlendirme

Açık performans değerlendirmesi, somut ve ölçülebilir hedeflere dayalı ve dolayısıyla oldukça objektiftir. Senenin başında belirlenen şirket hedefleri doğrultusunda, çalışanlar yöneticileri ile birlikte kendi görevlerine uygun hedefler belirler. Bu hedefler yıl içinde takip edilir, gerekli değişiklikler ve yönlendirmeler yapılır. Yılın sonunda gerçekleştirilen hedeflerle karşılaştırılarak performans düzeyleri belirlenir. ees’de çalışanların performans düzeyi, kişisel kariyer planlarını oluşturarak, kendilerini çeşitli görevlere aday gösterebilmelerine olanak sağlar.

Yetkinlik Bazlı Kariyer

Yetkinlikler, seçme ve yerleştirme kriterlerinin oluşturulması, kariyer fırsatları, terfiler gibi çeşitli açık pozisyonlar için uygun kişilerin tespitinde önem taşır. Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim tasarımları ve kariyer planlarının oluşturulması bütün İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri’nin temelini oluşturur.

ees’de Yükselme, Başarı ile Doğru Orantılıdır

Yetki, sorumluluk ve ücret artışını beraberinde getirir. Bir üst göreve geçebilmek için, o görev tanımının gerektirdiği bilgi ve deneyim gibi özelliklere sahip olmak gerekir. Yine de, en önemli ölçüt performans düzeyidir.

360 Derece Geribildirim ve Uygulaması – Çalışan Memnuniyeti Anketi

ees’de çalışan ve yöneticilerin temel, işe özel ve yönetsel yetkinlikler bazında güçlü yönlerini, gelişim alanlarını belirlemek ve bu doğrultuda çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla yılda bir kez 360 derece değerlendirme uygulaması yapılmaktadır. Uygulama sonrasında çalışanlarımıza güçlü ve gelişmesi gereken yönleri hakkında birebir geribildirim verilmekte ve bu yönler hakkında farkındalık yaratılmaktadır. Bununla birlikte her yıl çalışanlarla bire bir görüşmeler yapılmakta ve çalışanların şirketle ve çalışmaları ile ilgili geribildirimler alınmaktadır ve bu şekilde çalışanlarımızın da şirket yönetiminde söz sahibi olmaları amaçlanmıştır.

Demokratik ve şeffaf

"Etik değerlerin ön planda tutulduğu; demokratik, şeffaf, güven ve huzur veren bir çalışma ortamı sunabilen bir işveren olmanın gururunu yaşıyoruz."