Elektronik Doktor Order (İstem) Sistemi-EDİS

1 Şubat, 2011

Doktor_Istek_Sistemi

Elektronik Doktor Order (İstem) Sistemi (EDİS), özellikle yatarak tedavi yapılan kliniklerde doktor talimatlarını elektronik hale getiren sistem ve süreçler bütünü olarak tanımlanabilmektedir. İlk olarak 1970’lerin başında uygulanmış olup şu anda Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere EES hastaneleri tarafından da uygulanmaktadır.


Institute of Medicine’ın 1999’daki raporuna göre el yazısı ile verilen notlar, raporlar, el ile istem girişi, standart dışı kısaltmalar, yanlış okumalar hatalara ve hasta yaralanmalarına neden olmaktadır. EDİS ile tıbbi hatalarda %80 oranında azalma olduğu; bu oranın %55inin hastada potansiyel olarak ciddi zarara sebep olan kısmında olduğu tespit edilmiştir ve diğer çalışmalar da bunu doğrulamıştır.

EDİS ile olası doktor ve/veya okuma hatalarını ortadan kaldırarak hasta güvenliğini maksimum düzeyde sağlamak, sürecin içerisinde yer alan hemşire, eczacı ve kullanıcılara rol bazlı haklar tanıyarak istem süreçlerini izlenebilir hale getirmek, ilaç takibini anlık olarak yapabilmek ve işlem kaçaklarını minimuma indirmek ve hasta bazlı karar destek sistemini etkin şekilde işletebilmek mümkün olmaktadır.

Doktorlar, EDİS ile anlık istem girişi yapabilmekte, tedavi, ilaç ve tetkik takibini anında gerçekleştirebilmekte, hasta bazlı karar destek sistemini geliştirebilmekte ve her yerden bilgiye erişim olanağı bulabilmektedirler. Böylece mobil veya herhangi bir terminal üzerinden anlık istem yapılabilmektedir.

EDİS’in en önemli kullanıcılarından biri de hemşirelerdir. EDİS hemşirelere toplu ve hızlı istem planlama, tedavi takibinin sistem tarafından yapılabilmesi, tedavi hatalarını minimize etme, tedavi süreçlerini detaylı olarak izleme ve loglama olanakları ile olası hemşire hatalarını asgariye indirmek gibi birçok kolaylık sağlamaktadır.

Yapının en önemli özelliklerinden bir diğeri eczanedir. EDİS ile anlık ilaç takibi ile güvenli ilaç dağıtımı gerçekleştirilmekte ve ilaç kaçağı minimuma indirilmektedir. EDİS ile birlikte sadece ilaç dağıtımı ile ilaç kullanım durumu değil, klinik yapıdaki tüm tedavi amaçlı hizmetler sistem içerisinden online olarak takip edilebilmektedir. Böylece EDİS ile çalışmalar daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilirken kullanıcılara güvenlik ve zaman avantajı sağlanmakta ve klinik süreçlerdeki bilgilerin hepsine bu yapı ile erişilebilmektedir. Ayrıca EDİS üzerinde istek şablonları oluşturabilmekte, böylece benzer durumlarda daha hızlı ve pratik olarak istem girişi yapılabilmektedir.

Yorum yazın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.